2015. szeptember 29., kedd

László sikeresen zárta a programját!Örömmel adunk hírt róla, hogy az adományoknak, a szociális munkás áldozatos segítő tevékenységének, alapítványunk szakmai támogatásának és elsősorban László kitartásának és céltudatosságának köszönhetően László programját sikeresen zártuk.
László az adományokból vett részt autóvezetői tanfolyamon és júniusban megszerezte B kategóriás vezetői engedélyét. A jogosítvány megszerzésén túl László a Van Esély Alapítvány támogatási programjának ideje alatt munkát talált, ahol jelenleg is teljes állásban, bejelentve dolgozik, sőt, egy használt autót is tudott vásárolni, ami nagyban megkönnyíti eljutását a munkahelyére. Hosszú távú tervei is megvalósulni látszanak, családi kapcsolatai rendeződnek, a közeljövőben kiköltözik a szállóról, szándékai szerint nővérénél fog lakni.
Az együttműködésünk hónapjai alatt László szociális munkásával szorosan együtt dolgoztunk azon, hogy támogassuk Lászlót céljai elérésében. A segítő két esetmegbeszélő csoporton vett részt a Van Esély Alapítvány szakértőjének vezetésével, életútinterjút készített Lászlóval, ami nagyban hozzájárult a sikeres esetkezelői munkájához és a program zárásakor esettanulmányt készített a programban szerezett tapasztalataikról, László fejlődéséről, életének alakulásáról, amit a jövőben anonimizált módon honlapunkon fogunk közzé tenni, ezzel is segítve a hajléktalan emberekkel dolgozó szociális munkások egyéni esetkezelési munkáját.
Még egyszer köszönjük a támogatást!


2015. szeptember 9., szerda

Köszönet adományokért

A Van Esély Alapítvány újabb sikeres adománygyűjtést zárt: az elmúlt napokban a www.adjukossze.hu oldalon összegyűlt a megcélzott támogatás, így Gabi elvégezheti a személyi- és vagyonőr tanfolyamot, és portás munkakörben tud elhelyezkedni. (a gyűjtés elérhető itt). Köszönjük minden támogatónknak!

Most először nem csak a tanfolyamhoz szükséges pénzt, hanem a segítő munka díját is megpróbáltuk összegyűjteni, Önöknek köszönhetően sikeresen. Külön öröm számunkra, hogy a gyűjtéssel megcélzott 263 500 Ft-ot akkor adták össze, amikor más, tömegeket érintő, égető kérdésekbe is sokan sok időt és pénzt fektettek. Köszönjük, hogy így is maradt energia és erő Önökban a Van Esély Alapítványra és Gabira figyelni, minket támogatni!

A sikeres adománygyűjtéssel természetesen most sem ér véget programunk: alapítványunk a következő fél év során intenzíven fog együtt dolgozni Gabival és segítő szociális munkásával azért, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. Ennek érdekében háromoldalú szerződést kötünk a támogatás felhasználásáról, és szakmai tapasztalatainkkal, rendszeres találkozókkal segítjük Gabit céljai elérésében.

Szeretnénk, ha programunk eredményeiről közvetlenül értesülnének azok, akik személyesen adományoztak Gabinak. Ezért rendszeresen (terveink szerint havonta egy alkalommal) rövid levélben szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni arról, hogy Gabi hol tart céljai elérésében. Természetesen, ha valaki nem kíván ilyen leveleket kapni, jelzését követően levesszük a levelezőlistánkról.

A Gabi részére szervezett adománygyűjtés egy, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósított szemléletformáló programunk része, amelyet 2016. március végéig valósítunk meg. A „Restart – közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért” elnevezésű programunk során még 2 hajléktalan személy részére tervezünk Gabiéhoz hasonló adománygyűjtő kampányt szervezni. Gabi sorsáról, valamint további támogatottjaink életéről, terveiről is hírt adunk blogunkon.